Google account

- Wil je checken welk Google-account er aan je Android-smartphone is gekoppeld, of er juist eentje toevoegen of verwijderen? (extern artikel - 10/12/18)

-Hoe maak je een back-up in je account? (extern artikel - 26/11/18)

-Welke apparaten hebben toegang tot je Google-account? Hoe verwijderen? (extern artikel - 23/10/18)