Inschrijven webstart

De eerstvolgende cursus gaat wellicht ten vroegste in het najaar door

(er is immers net ééntje afgelopen)


Aansluitend kun je dan ook een korte fotobewerkingscursus volgen, al naar gelang de noodzaak. 

De cursus gaat door in buurthuis De Wissel Duivenslagstraat 19 in Sint-Pieters.

Dankzij de steun van de stad Brugge is zowel de website als de opleiding gratis! 

Zie je geen formulier meteen hieronder? Verander dan eens van browser én gebruik Google Chrome (in Internet Explorer werkt het formulier niet!). Stuur een mail naar johan.desender@telenet.be als het echt niet zou lukken!