Buurtbewoners tijdens Gentse feesten

"Het moet niet altijd over klagende buurtbewoners gaan. Een groep Gentenaars lanceert de 'tien geboden van de Gentse Feesten' om het volksfeest leefbaar te houden en zo het voortbestaan ervan te verzekeren.", schrijft  Kim Van de Perre in De Morgen van 5 juli 2013.

Met acht zijn ze, het collectief 'Feestbaarheidskader'. Een ludiek bedoelde verwijzing naar het 'Leefbaarheidskader', de buurtactiegroep die een klacht wil indienen tegen de Feesten en '10 dagen lang overlast'. "Niet dat we ons willen afzetten tegen de kla-gende bewoners", benadrukt initiatiefnemer Guus Van Der Kreeft (27). "Integendeel, we reiken ze net de hand."
Het collectief wil in de eerste plaats een Antwerps 'Sinksenfoorscenario' vermijden, waarbij "een handvol klagers hun gelijk halen in het nadeel van de massa". "De Feesten zijn 'een uniek volksfestijn, en moeten koste wat het kost behouden blijven. Maar dan moeten wij als feestgangers ook onze verantwoordelijkheid nemen, zodat het leefbaar blijft."
De geboden roepen iedereen op om goed te feesten, maar ook om rekening te houden met de omwonenden. Met andere woorden: 'Fiest goe, maar hou uw manieren'. Feestgangers worden vriendelijk verzocht 'stil te roepen' en met de tram naar het centrum af te zakken, om de buurtbewoners een parkeerplaats te gunnen. En iedereen mag zo veel pinten bestellen als hij wil, zij het aan de toog. 'Enkel Hollanders kopen blikken in de nachtwinkel.' Bedoeling is om affiches met de geboden tijdens de Feesten overal op te hangen, als geheugensteuntje. Feestgangers kunnen de geboden ook ondertekenen. Met die handtekeningen trekt het collectief na de Feesten naar het stadsbestuur. "Om te tonen dat wij ons best doen en begrip tonen. De omwonenden krijgen van ons zelfs nog een blanco gebod om aan hun voorgevel te hangen, dat ze vervolgens zelf kunnen invullen." Net als de rest van het collectief woont Van Der Kreeft in het centrum, in het hart van het jaarlijkse feestgedruis. "Wij begrijpen dus best dat er overlast is, en dat dat niet zo fijn is als je de volgende dag moet werken", zegt Van Der Kreeft, muziektherapeut van beroep. "We vinden het enkel spijtig dat zo'n geweldig volksfeest de laatste tijd in een negatief daglicht wordt geplaatst. De onverdraagzaamheid groeit. Niet alleen hier, overal. Men wordt al kwaad als spelende kinderen te veel lawaai maken. Daarom: dit ludieke signaal tegen de lichte verzuring. Kati Couck, voorzitster van het Leefbaarheidskader, reageert enthousiast op de uitgestoken hand: "Een prachtig initiatief. Op en top Gents. Al vrees ik dat onze problemen nog van een andere aard zijn." Daarom trekt het Leefbaarheidskader binnenkort alsnog naar de rechter, met een klacht tegen het Gentse stadsbestuur. Niet meer voor deze Feesten, wel voor die vanaf volgend jaar. Couck benadrukt dat ze niet wil dat de Feesten verdwijnen, of worden ingekort. "Wel willen we dat geen enkele locatie langer dan vijf dagen wordt belast, naar het voorbeeld van Boomtown op de Kouter. Men zou ook andere plekken in de stad moeten aanspreken, en de einduren moeten herevalueren. Wij houden evenveel van de Feesten, maar jaar na jaar tien dagen lang geprangd zitten tussen drie podia en lawaai tot vijf uur 's nachts is onhoudbaar. Dat drijft de Gentenaars helaas weg van de Feesten."Maar als het aan Van Der Kreeft en zijn vrienden ligt wordt er zo weinig mogelijk aan het hart van de Feesten geraakt. "Ik ben hier opgegroeid, kom al naar de Feesten sinds ik één maand oud ben. En heb daar toch geen blijvende schade aan overgehouden, (lacht) Dat deze geboden geen wonderoplossing zijn, besef ik. Je kan een massa mensen niet helemaal stil krijgen. En toch: als iedereen moeite doet, kunnen we volgens mij een werkbare oplossing vinden."

Lees verder: